Тростянецька районна рада
Тростянецький район, Сумська область

Зразок запиту на інформацію

          ЗАТВЕРДЖЕНО

          розпорядженням

          голови районної  ради

         від «27» травня 2011 року № 17

 

 Голові

 Тростянецької районної ради

 ________________________________________

(ПІБ або найменування запитувача)

_________________________________________

_________________________________________

(поштова адреса або адреса електронної пошти)

______________________________________

(номер телефону)

Запит на інформацію

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», прошу надати мені інформацію / можливість ознайомитися____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)

Прошу надати відповідь у визначений законом термін.

Відповідь надати (необхідне підкреслити):

Поштою /Вказати поштову адресу/

 

Факсом /Вказати номер факсу/

 

Електронною поштою /Вказати E-mail/

 

В усній формі /Вказати номер телефону/

 

«______»_________ 201_ року                            _______________________

                                                                                      (підпис запитувача)

* Запит оформлено відповідальною особою з питань запитів на інформацію Тростянецької районної ради ____________________________________.

                                                                       (ПІБ, номер телефону)

Копію запиту отримав                                ____________________

                                                                                    (Підпис)

                                                                               ЗАРЕЄСТРОВАНО:

                                                                               «___»________ 201_ року  №____